نمایشگاه بین المللی تهران

مهمترین فضای رویداد های نمایشگاهی کشور

نمایشگاه بین المللی تهران که در شمال تهران، بزرگراه چمران حوالی منطقه جنوب شرقی دانشگاه شهید بهشتی واقع شده، هر ساله با برگزاری حدود ۷۰ نمایشگاه، مهمترین فضای رویداد های نمایشگاهی کشور می باشد که از اقصی نقاط ایران و جهان میزبان شرکت ها و مجموعه های مختلفی می باشد. تأسیس شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران به سال ۱۳۳۸ برمیگردد و پس از اختصاص اراضی نمایشگاه در مکان فعلی، در سال ۱۳۴۶ فعالیت ساخت سالنهای نمایشگاهی و اداری آغاز و در سال ۱۳۴۸ اولین نمایشگاه بینالمللی خود را با نام نمایشگاه آسیایی به مدت ۲۱ روز و با حضور ۳۳ کشور برگزار نمود و پس از آن روند برگزاری نمایشگاهها توسعه پیدا کرد و تهران را بهعنوان یکی از مراکز نمایشگاهیِ دنیا به جهانیان معرفی نمود. شرکت نمایشگاهها در سال ۱۳۵۵ به عضویت اتحادیه نمایشگاههای بین المللی UFI درآمد. همچنین، عضویت اتحادیه جهانی نمایشگاههای BIE که مسئولیت برگزاری نمایشگاههای اکسپو را در جهان به عهده دارد نیز دارا میباشد. نمایشگاه بینالمللی تهران دارای سه درِ ورودی است که دو درِ جنوبی و جنوبغربی از سمت خیابان سئول است و درِ شمالی نیز از بزرگراه چمران میباشد. با بررسی این موضوع شرکت فرادید هنر اقدام به خرید ۱۷ وجه بیلبورد در مسیر و تیرراس مراجعه کنندگان در خیابان اصلی منتهی به درب اصلی نمایشگاه برای واگذاری به شرکت کنندگان٬ نموده است.

(English) LG
everything for faradid is easy and simple