الو پیک

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی محیطی برند “الو پیک”

تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز

زمان اجرا: اسفند ماه سال ۱۳۹۶

بازگشت
(English) Golestan Chai
Faradid is one of the bests in industry.