تبلیغات تعاملی تبلیغات موثر

كوهنورد سوئيسي در بيلبورد تعاملی به مردم بليت رايگان می دهد

موسسه گردشگری “Graubunden” سوئيس و آژانس تبليغاتي “Jong von Matt” به خاطر شاهكارهای تعاملی هوشمندانه خود با هدف تبليغ يك منطقه كوهستانی در دوردست معروف شده اند. در چند سال گذشته نيز اين همكاری منجر به تشكيل يك موزه بين المللی دوستي و همچنين يك صفحه جهانی در فيسبوك برای دهكده اي كوچك در كوهستان شد.

كمپين امسال كمي نزديك تر به خانه است و از طريق يك سري پوستر تعاملي مسافران پر استرس در يك ايستگاه قطار در زوريخ را هدف قرار مي دهد. در اين پوستر ها يك كوهنورد واقعي در منطقه كوهستاني “Graubunden” مي تواند ضمن مشاهده رهگذران با آن ها صحبت كند. اين مرد با چهره اي خشن اما رفتاري دوستانه از دهكده كوهستاني “Vrin” در دره “Lumnezia” عابران را به بازديد از اين منطقه در بعد از ظهر همان روز دعوت مي كند. او حتي داوطلب مي شود تا با معلمان يا مديران افراد براي آوردن يك عذر موجه حرف بزند. در صورت تاييد رهگذران، نمايشگر يك بليت چاپي را صادر مي كند. در اين مرحله فقط بايد افراد در پلت فرم بعدي سوار قطار شوند.

منبع :mbanews.ir

بازگشت
(English) Nestle
I love Faradid