تبلیغات فرهنگی معرفی کتاب

رشد یا افول فرهنگ ها یک شبه اتفاق نمی افتد و بر اثر حادثه تغییرات شگرف فرهنگی و اجتماعی واقع نمی شوند. نمی توان برای توسعه فرهنگی یک جامعه برنامه ای نداشت اما انتظار داشت فرهنگ آن جامعه رو به کمال باشد. اهمیت برنامه ریزی و تلاش جهت توسعه فرهنگی جامعه هنگامی دو چندان می‌شود که بدانیم عوامل تاثیر گذار پیدا و پنهان فراوانی در جهت تضعیف و تخریب ارزش های سنتی، ملی و مذهبی جامعه امروز ما آگاهانه و یا ناآگاهانه بوجود آمده اند و هر روز بر تعداد و شدت آنها افزوده می شود. به عبارت بهتر اگر دست روی دست بگذاریم و نظاره گر گذر زمان باشیم، شاهد افول فرهنگی جامعه خواهیم بود و نه سکون آن؛ هر چند با سرعت تغییرات شگرف اجتماعی در جامعه امروز، سکون فرهنگی و عدم پویایی آن خود یکی از اصلی ترین دلایل افول آن خواهد بود.

در حوزه تبلیغات به ندرت می توان کتابی را به زبان فارسی پیدا نمود. در عین حال ترجمه یک کتاب در این حوزه نیز هرچند به لحاظ محتوایی غنی باشد به دلیل تفاوت های فراوان فرهنگی میان کشور نگارنده و کشور مترجم؛ بخش عمده ای از کارکرد اثر را از میان بر می دارد.

لذا لزوم تالیف و تدوین یک کتاب که به صورت علمی و عملی به مقوله تبلیغات فرهنگی در ایران بپردازد و ضمن نقد آنچه تا کنون انجام شده است و بررسی آنچه در کشور های دیگر اتفاق افتاده است، راه کارهای عملی برای انجام تبلیغات فرهنگی در ایران ارائه دهد به شدت احساس می شد.

خلا شناسایی شده نگارندگان را بر آن داشت تا در این زمینه دست به کار شوند و اثر پیش رو را تهیه نمایند. امید به آنکه این کتاب تاثیر هرچند کوچک بر اعتلای فرهنگی کشور داشته باشد.

کتاب تبلیغات فرهنگی در دو جلد تهیه و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. جلد اول به مبانی نظری تبلیغات فرهنگی و فرآیند اجرای آن و نحوه برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی در این حوزه می پردازد. در جلد دوم کتاب به راه کارهای عملیاتی در اجرای تبلیغات فرهنگی، طرح ریزی و اجرای کمپین تبلیغات فرهنگی و چک لیست های مورد نیاز مجریان تبلیغات فرهنگی بپردازیم.

در فصل اول کتاب به مبانی تبلیغات پرداخته می شود. در این فصل با رویکرد عملی تعاریف و اصول تبلیغات به صورت خلاصه و در حد آشنایی مخاطب با مفاهیم بنیادی تبلیغات ارائه می شود. مفاهیمی چون پیام، رسانه، انواع تبادل پیام، مخاطب شناسی و … در این فصل معرفی می شوند.

فصل دوم کتاب به مروری بر مفهوم تبلیغات فرهنگی می پردازد. تعاریف و انواع تبلیغات فرهنگی، کارکردها و محدودیت های آن، مفاهیمی هستند که با ارائه مثال های عملی در این فصل شرح داده خواهد شد.

فرآیندهای اجرای تبلیغات فرهنگی موضوع محوری فصل سوم این کتاب است. در این فصل سه مدل کلان جهت اجرای تبلیغات فرهنگی معرفی و شرح داده می شود.

تحقیق در مورد مخاطب، موانع و محدودیت آن موضوع فصل چهارم این کتاب است. در این فصل خواننده خواهد آموخت که چگونه به اطلاعات مورد نظر خود از مخاطب دست پیدا کند. و خطاهای احتمالی را به حداقل برساند.

فصل پنجم این کتاب به بررسی ماهیت رفتارها و عادات مخاطبان می پردازد. سپس مفهوم مبادله را در تبلیغات فرهنگی تشریح نموده و در آخر ابزارها تغییر رفتار را به خوانندگان معرفی می نماید.

در فصل ششم کتاب شیوه های ارزیابی میزان اثر بخشی تبلیغات فرهنگی آموزش داده می شود.

هدف محوری این فصل آموزش این نکته است که تعدادتکرار تبلیغ و یا مقدار هزینه برای کمپین تبلیغاتی معیار های مناسبی برای سنجش اثر بخشی تبلیغات فرهنگی نیست.

اثر بخشی تبلیغات فرهنگی و رهنمود هایی برای افزایش آن، عنوان فصل هفتم این کتاب است. این فصل به ذکر نکاتی کلیدی می پردازد که توجه به هر کدام می تواند در موفقیت و یا عدم موفقیت یک کمپین تبلیغاتی فرهنگی نقشی کلیدی ایفا می کند.

در انتهای این کتاب نیز مثالهایی از کمپین های تبلیغات فرهنگی، چک لیستی برای مدیران جهت بهره برداری مخاطب و طرح هایی خلاقانه از تبلیغات فرهنگی در سراسر جهان ارائه می شود.

بازگشت
(English) Golestan Chai
Faradid is one of the bests in industry.