خشکبار مانی

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی محیطی برند “ مانی “
تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز
زمان اجرا: دیماه سال ۱۳۹۶

بازگشت
(English) Golestan Chai
Faradid is one of the bests in industry.