دلسی

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی محیطی برند “دلسی”

تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز

زمان اجرا: اسفند ماه سال ۱۳۹۶

بازگشت
(English) LG
everything for faradid is easy and simple