رستنی

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی محیطی برند “رستنی”

تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز

زمان اجرا: اسفند ماه سال ۱۳۹۶

بازگشت
(English) Nestle
I love Faradid