رکورد

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی محیطی برند “ رکورد “
تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز
زمان اجرا: نمایشگاه تبلیغات و‌ بازاریابی| دیماه سال ۱۳۹۶
مکان اجرا: محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

بازگشت
(English) Golestan Chai
Faradid is one of the bests in industry.