لو پوتی مارسی

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی محیطی برند “لو پوتی مارسی”

تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز

زمان اجرا: بهمن ماه سال ۱۳۹۶

بازگشت
(English) Nestle
I love Faradid