مانی

نام پروژه: کمپین تبلیغاتی محیطی برند “مانی”

تهیه کننده: شرکت تبلیغاتی فرادید هنر امروز

زمان اجرا: بهمن ماه سال ۱۳۹۶

بازگشت
(English) Golestan Chai
Faradid is one of the bests in industry.