چکش بصری معرفی کتاب

در بخش ابتدایی کتاب سخن ناشر و مترجم  به این نکته اشاره شده است که با وجود انقلاب دیجیتالی و بمباران واژه ها  بر روی مخاطبان از طریق میلیارد ها ایمیل ، وب سایت ، و وبلاگ همچنان به دلیل بصری بودن طبیعت ، حاکمیت ارتباط  با تصویر است و اینکه واژه ها همچون ابزاری هستند که کمک می کنند درباره حقیقت طبیعت به گفتگو بپردازیم 

در جایی دیگر از این بخش مترجم، اهمیت واژه ها را برای ارتباط بسیار مهم دانسته ولی معتقد است این واژه ها بدون نیروی پیش برنده و تاثیر گذاری چون تصاویر به سختی قدرت نفوذ در ذهن مخاطب را پیدا می کنند.

همچنین در این بخش اشاره شده که برای ساخت یک برند به چکش و میخ نیاز داریم جایگاه برند یک مفهوم کلامی یا همان میخ است و ابزاری که این میخ را در ذهن فرو می کند چکش بصری است .

به بیان دیگر از آنجا که تصاویر قدرت احساسی دارند ولی نوشته ها یا پیام های شنیداری از چنین قدرتی برخوردار نیستند ، ایده کلامی باید وجهه تصویری پیدا کند تا بتواند در ذهن خواننده نفوذ کند . بدین ترتیب چکش بصری موثرترین راه برای نفوذ به ذهن مشتری است

این کتاب در 12 فصل با عناوین: چکش:(و قدرت شگفت آورش) میخ (هدف نهایی)، سر و شکل (ساده بهترین است)،رنگ (خلاف انتظار عمل کنید) ،محصول (چکش ایده آل)، بسته بندی (متفاوتش کنید )،  پویایی (که از ایستایی موثرتر است)، بنیانگذاران (چکش های با لفطره)، نماد ها (به تصویر کشیدن نا دیدنیها)، ستارگان (بایدها و نبایدها)، جانوران (تیره شناسی به دردتان خواهد خورد)، میراث (دارایی های گذشته را به کار ببندید)، چکش شما (چطوریکی برای خود پیدا کنید) تشکیل شده است که در هر فصل توضیح آن مفهوم داده شده است.

نویسنده کتاب در پیش گفتار معتقد است علیرغم ظهور اینترنت ، رسانه های اجتماعی و انقلابی که در عرصه ارتباطات و تبلیغات رخ داده است یک برند تنها از لحاظ  تاکتیکی پیشروی می کند در حالی که همان برند به چیزی بیشتر از تاکتیک نیاز دارد و آن داشتن استراتژی است .

به همین دلیل است که جایگاه سازی هنوز هم توجه ها را به خود جلب کرده است

نتیجه گیری نهایی نویسنده بر این اصل استوار است که ما درحال ورود به عرصه تصاویر هستیم و این موضوع بیش از پبش خود را نشان می دهد و احتمال کامیابی یک برند جدید کم است مگر اینکه چکش بصری داشته باشد و بهتر از آن این است که چکش بصری را در محصول خود جاسازی مناسب کرده باشد. همچنین در سطور پایانی کتاب نویسنده می گوید: میخ اهمیت بیشتری دارد ولی چکش قدرت بیشتر و درک این مساله ساده نیست و در واقع دلیل اصلی نگارش این کتاب نیز همین موضوع بوده است که نشان دهد و با استدلال ثابت کند که نباید تصاویر را درحوزه ارتباطات، تبلیغات و بازاریابی دست کم گرفت، لذا نباید هیچگاه از چکش بصری غافل شد.

منبع : mbanews.ir

بازگشت
(English) Nestle
I love Faradid