بیلبوردهای فرادید هنر در پیست اسکی دیزین

(English) Nestle
I love Faradid