بیلبوردهای فرادید هنر در پیست اسکی دیزین

(English) Golestan Chai
Faradid is one of the bests in industry.