۱۰ تیزر تبلیغاتی برتر سال ۲۰۱۷ از نگاه وبسایتAdWeek تیزر تبلیغاتی شرکت بستنی سازی HaloTop

شرکت تبلیغاتی فرادید هنر سعی دارد با انتشار اخبار و رویداد های تبلیغاتی ایران و جهان در جهت ارتقاء سطح سلیقه عمومی در فضای فرهنگی گامی برداشته باشد. از این رو تصمیم گرفتیم تا شما را با ۱۰ تیزر تبلیغاتی برتر سال ۲۰۱۷ از نگاه سایت معتبر AdWeek آشنا کنیم و هر روز یک تیزر را از شماره ۱۰ تا ۱ در اینجا برای نمایش قرار دهیم.

اولین تیزر تبلیغاتی مربوط به یک برند خوراکی (بستنی هیلوتاپ) می باشد که در رتبه بندی در رده دهم قرار دارد.

Number 10 – Halo Top Eat The Ice Cream

 

 

صحنه ای از یک خانم مسن، زندانی در یک اتاق که به زور توسط رباتی مجبور به خوردن بستنی است. این تیزر تبلیغاتی به گونه ای فضا سازی شده که انگار دوران سلطه ی ربات ها بر انسان فرا رسیده است و بستنی در این فضا قرار است به نوعی نقش سمبل صلح و یا پیروزی باشد. این فضا سازی و این ژانر از تبلیغات ممکن است با سلیقه ی همگان جور در نیاید اما به اذعان مدیر عامل این برند آنها سعی کرده اند در ساخت این تیزر ریسکی را متحمل شوند.
“همه ی کسانی که دوست داری از دست رفته اند.” این جمله ایست که ربات در انتها به خانم مسن می گوید.

بازگشت
(English) Nestle
I love Faradid